Priser
Intonering 300 kr + strängar

Setup 700 kr(Floydtyp 900)
-Nya strängar ingår
-Rengöring och oljning av hals
-Intonering
-Halsjustering av relief
-Justering av stränghöjd och stall
-Justering av översadel och sadelspår(vid behov)

Bandslipning 1500kr
-Kröning av band
-Polering av band
-Strängar ingår
-Intonering
-Halsjustering
-Justering av stränghöjd och stall
-Justering av översadel och sadelspår

Tillverkning av sadel
 500kr + material
-Ben eller Tusq eller eget önskemål
Byte av potar 2-4 st 250-400kr + material
-Cts eller Alpha potar används alltid vid byte
Byte av mickväljare 350-450 + material
Byte av standardmickar utan moddning 450kr
Byte av standardmickar med moddning + material pris enligt ök

Övrigt timkostnad enl ök

Alla priser inklusive moms

Avvikelser kan förekomma
Uppdaterad 2017-05-23